top of page

         «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС-нің бекітілген тарифтік сметаларды орындау және реттеліп көрсетілетін қызметтерге (магистральдық газ құбыры және газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау) бекітілген инвестициялық бағдарламаларды іске асыру барысы туралы есебі және 2022 жылдың 1 жартыжылдығына қаржылық есептілігі.

25.07.2022ж.

 

          Тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдаудың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасын іске асыру туралы есеп

29.04.2022ж.

 

     Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдаудың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасын іске асыру туралы есеп

29.04.2022ж.

 

        «AЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС бекітілген тарифтік сметаларды орындау және реттеліп көрсетілетін қызметтерге (магистральдық газ құбыры және газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау) бекітілген инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы есебі және 2021 жылға арналған қаржылық есептілігі.

 

29.04.2022ж.

 

        Магистральдық газ құбырлары арқылы тауарлық газды тасымалдаудың 2021 жылға арналған тарифтік сметасын орындау туралы есеп.

 

27.04.2022ж.

 

        О Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдаудың 2021 жылға арналған тарифтік сметасын орындау туралы есеп.

27.04.2022ж.

 

        Резерв, бос және қолжетімді қуаттардың болуы, қуаттар, орындар, желі өткізу қабілеті туралы ақпарат                    

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА»

01.04.2022ж.

 

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА»  «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тауарлық газды магистральдық газ құбыры және газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, тауарлық газды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу мақсатында тасымалдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсетеді. Қазақстан Республикасы және Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге әкету Алматы облысы аумағында Ұйғыр ауданы Чунджа ауылы. «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС АГДС арқылы газ тұтынуы 2000 м3/сағ жобалық өнімділігі 25 000 м3/сағ.

                                                                           2022 жылдың 1 сәуірінен бастап тарифтердің өзгеруі

 

25.03.2022ж.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің №37 НҚ 2022 жылдың 25 наурыздағы «Қазақстан Республикасының тұтынушыларына газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтің тарифін және тарифтік сметасын бекіту туралы» сонымен қатар,  №38 НҚ 2022 жылдың 25 наурыздағы «Тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау жөнiндегi қызметке тарифін мен тарифтік сметасын бекiту туралы»  бұйрықтарына сәйкес 2022 жылдың 1 сәуірінен бастап тарифтердің төмендегенін хабарлайды. Осыған сәйкес тұтынушылар топтары үшін түпкілікті тариф:

•           жеке тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 31,30 теңге

•           заңды тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 40,64 теңге

                                                                  2021 жылғы жыл сайынғы есеп беру бойынша тыңдау

 

01.03.2022ж.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС 2022 жылы 29 сәуірде сағат 12.00-де тұтынушылар және басқа мүдделі тұлғалардың алдында тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне және тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне 2021 жылғы жыл сайынғы есеп беру бойынша тыңдаудың өткізілетіндігін хабарлайды.

          Ұйымның аты: «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС.

Табиғи монополия субъектісінің орналасқан жері: Алматы қаласы, Тимирязева көшесі, 18А.

Тыңдау өткізілетін орын және уақыт: 2022 жыл 29 сәуір, сағат 12.00, Чунджа ауылы, Аль-Фараби 128 көшесі.

Реттелетін қызметтер түрі: тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы және  магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау.

        Резерв, бос және қолжетімді қуаттардың болуы, қуаттар, орындар, желі өткізу қабілеті туралы ақпарат                    

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА»

01.01.2022ж.

 

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА»  «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тауарлық газды магистральдық газ құбыры және газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, тауарлық газды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу мақсатында тасымалдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсетеді. Қазақстан Республикасы және Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге әкету Алматы облысы аумағында Ұйғыр ауданы Чунджа ауылы. «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС АГДС арқылы газ тұтынуы 2000 м3/сағ жобалық өнімділігі 25 000 м3/сағ.

2021 жылдың 1 желтоқсанынан бастап тарифтер.

16.11.2021ж.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2021 жылғы 22 қазандағы No 109-НҚ бұйрығына сәйкес «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2021 жылғы 1 желтоқсаннан бастап пайдалануға енгізе отырып, магистральдық газ құбырлары бойынша тауарлық газды тасымалдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтің уақытша өтемдік тарифін бекіту. Бұл тарифтер уақытша өтемдік тарифтер аяқталған кезде, яғни 2022 жылдың 1 желтоқсанына дейін қолданылады.

  • жеке тұлғалар үшін 1 м3 үшін ҚҚС қоса алғанда – 31,77 теңге;

  • заңды тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қоса алғанда - 41,11

2021 жылғы 1 желтоксаннан бастап тарифтер.

16.11.2021ж.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2021 жылдың 22 қазандағы «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС тауарлық газды магистралдық құбыр жолдар арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы» №109 НҚ  бұйрығына сәйкес хабарлайды. Уақытша өтімдік тарифы 2021 жылдың 1 желтоқсаннан бастап  2022 жылдың 1 желтоқсанға дейін колданылатын болады.

•           жеке тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 31,77 теңге

•           заңды тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 41,11 теңге

        Резерв, бос және қолжетімді қуаттардың болуы, қуаттар, орындар, желі өткізу қабілеті туралы ақпарат                    

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА»

01.10.2021ж.

 

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА»  «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тауарлық газды магистральдық газ құбыры және газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, тауарлық газды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу мақсатында тасымалдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсетеді. Қазақстан Республикасы және Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге әкету Алматы облысы аумағында Ұйғыр ауданы Чунджа ауылы. «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС АГДС арқылы газ тұтынуы 2000 м3/сағ жобалық өнімділігі 25 000 м3/сағ.

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС тұтынушылары үшін магистральдық құбырлар арқылы тауарлық газды тасымалдауға және тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдауға тарифтік сметаларды орындау туралы есеп 1  жартыжылдықты, сондай-ақ субъектінің 2021 жылғы 1 жартыжылдыққа инвестициялық бағдарламаны іске асыруы туралы есептерді.

 

23.07.2021ж.

        Резерв, бос және қолжетімді қуаттардың болуы, қуаттар, орындар, желі өткізу қабілеті туралы ақпарат                    

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА»

01.07.2021ж.

 

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА»  «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тауарлық газды магистральдық газ құбыры және газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, тауарлық газды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу мақсатында тасымалдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсетеді. Қазақстан Республикасы және Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге әкету Алматы облысы аумағында Ұйғыр ауданы Чунджа ауылы. «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС АГДС арқылы газ тұтынуы 2000 м3/сағ жобалық өнімділігі 25 000 м3/сағ.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру ережесінің 8) тармағына сәйкес тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты СЭМ орналастырады: өзінің интернет-ресурсында - тарифтің орындалуы туралы есеп жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның бөліміне жолдау.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру ережесінің 8) тармағына сәйкес тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты СЭМ орналастырады: өзінің интернет-ресурсында - тарифтің орындалуы туралы есеп жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның бөліміне жолдау.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру ережесінің 8) тармағына сәйкес тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты СЭМ орналастырады: өзінің интернет-ресурсында - тарифтің орындалуы туралы есеп жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның бөліміне жолдау.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру ережесінің 8) тармағына сәйкес тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты СЭМ орналастырады: өзінің интернет-ресурсында - тарифтің орындалуы туралы есеп жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның бөліміне жолдау.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру ережесінің 8) тармағына сәйкес тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты СЭМ орналастырады: өзінің интернет-ресурсында - тарифтің орындалуы туралы есеп жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның бөліміне жолдау.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру ережесінің 8) тармағына сәйкес тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты СЭМ орналастырады: өзінің интернет-ресурсында - тарифтің орындалуы туралы есеп жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның бөліміне жолдау.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру ережесінің 8) тармағына сәйкес тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты СЭМ орналастырады: өзінің интернет-ресурсында - тарифтің орындалуы туралы есеп жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның бөліміне жолдау.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның  орындалуы туралы

17.03.2021ж.

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС " Қазақстан Республикасы "Табиғи монополиялар туралы" Заңының 26-бабының 21-тармағын орындау үшін   2021 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның 1 тоқсанына орындалу барысы туралы ақпарат жібереді.

 

 

 

 

 

Тұтынушылар және басқа мүдделі тұлғалардың алдында жыл сайынғы есеп беру бойынша тыңдау

 

17.03.2021ж.

 

    «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС 2021 жылы 12 сәуірде сағат 12.00-де тұтынушылар және басқа мүдделі тұлғалардың алдында тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне және тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне 2020 жылғы жыл сайынғы есеп беру бойынша тыңдаудың өткізілетіндігін хабарлайды.

    Ұйымның аты: «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС.

Табиғи монополия субъектісінің орналасқан жері: Алматы қаласы, Тимирязева көшесі, 18А.

Тыңдау өткізілетін орын және уақыт: 2021 жылғы 12 сәуір, сағат 12.00, Чунджа ауылы, Исламова көшесі,102а.

Реттелетін қызметтер түрі: тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы және  магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау.

Сонымен қатар, Бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің 2020 жылғы 25 желтоқсан № 68 Қаулысы негізінде қатаң санитарлық нормалардың сақталатындығын ескертеді.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы

17.03.2021ж.

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабының 21-тармағын орындау мақсатында «AZIYAGAZ CHUNJA» ЖШС 2021 жылғы 1-тоқсанға бекітілген инвестициялық бағдарламаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты жолдайды.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы және магистралдық құбыр жолдары арқылы тасмалдау бойынша реттелетін қызметіне тарифті және тарифтік сметаны бекіту туралы.

29.01.2021ж.

  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша 27 қаңтар 2021 жылғы  №11- НҚ сәйкес «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне бір күнтізбелік жылға 2021 жылдың 1 наурызынан бастап  4006,19 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф және тарифтік сметаның бекітілгені туралы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша 27 қаңтар 2021 жылғы  №12- НҚ сәйкес «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне бір күнтізбелік жылға 2021 жылдың 1 наурызынан бастап  513,77 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф және тарифтік сметаның бекітілгені туралы «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарлайды. «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларға соңғы тарифтің өзгермейтінін ескертеді.

 

 

 

«Тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы» Казақстан Рескубликасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2020 жылғы 29 кыркүйектегі № 95-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

30.10.2020ж.

     Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті 2020 жылдың 27 қазандағы № 122-НҚ бұйрыгы «Тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы» 2020 жылдың 29 қыркүйектегі № 95-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізілгені туралы, сонымен қатар 2020 жылдың 1 қарашасынан бастап тауарлық газды магистралдық құбырлар арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне 323,46 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф бекітілгені туралы «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарлайды.

 

 


    

«Тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы»

22.10.2020ж.

       Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті 2020 жылдың 29 кыркүйектегі № 95-НҚ «Тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы» бұйрығы негізінде 2020 жылдың 1 қарашасынан бастап тауарлық газды магистралдық құбырлар арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне 489,76 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф бекітілгені туралы «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарлайды.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы және магистралдық құбыр жолдары арқылы тасмалдау бойынша реттелетін қызметіне тарифті және тарифтік сметаны бекіту туралы.

29.01.2021ж.

  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша 27 қаңтар 2021 жылғы  №11- НҚ сәйкес «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне бір күнтізбелік жылға 2021 жылдың 1 наурызынан бастап  4006,19 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф және тарифтік сметаның бекітілгені туралы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша 27 қаңтар 2021 жылғы  №12- НҚ сәйкес «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне бір күнтізбелік жылға 2021 жылдың 1 наурызынан бастап  513,77 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф және тарифтік сметаның бекітілгені туралы «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарлайды. «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларға соңғы тарифтің өзгермейтінін ескертеді.

 

 

 

«Тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы» Казақстан Рескубликасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2020 жылғы 29 кыркүйектегі № 95-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

30.10.2020ж.

     Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті 2020 жылдың 27 қазандағы № 122-НҚ бұйрыгы «Тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы» 2020 жылдың 29 қыркүйектегі № 95-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізілгені туралы, сонымен қатар 2020 жылдың 1 қарашасынан бастап тауарлық газды магистралдық құбырлар арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне 323,46 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф бекітілгені туралы «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарлайды.

 

 


     «Тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы»

22.10.2020ж.

       Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті 2020 жылдың 29 кыркүйектегі № 95-НҚ «Тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы» бұйрығы негізінде 2020 жылдың 1 қарашасынан бастап тауарлық газды магистралдық құбырлар арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне 489,76 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф бекітілгені туралы «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарлайды.

2020 жылдың 1 жартыжылдығына тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

03.08.2020ж.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті орналастыру ережесінің 8) тармағына сәйкес тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты СЭМ орналастырады: өзінің интернет-ресурсында - тарифтің орындалуы туралы есеп жасалған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органның бөліміне жолдау.

Тұтынушылардың алдында жылдық есеп

22.07.2020ж.

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС реттелетін қызметтерге табиғи монополияның субъектісі болып табылады. Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға және басқа да мүдделі тараптарға ұсынуы жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есепті жүргізу ережелеріне сәйкес, есеп 2020 жылдың 30 шілдесінде сағат 12.00-де Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, К. Исламова 102А мекен-жайы бойынша өтеді.  Серіктестіктің мекен-жайы: Алматы қаласы Тимирязева 18А ғимараты.

2019 жылға арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

30.04.2020ж.

   «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС өзінің интернет-ресурсында тұтынушыларға 2019 жылға арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп береді. 17), «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабының 2) тармақшасы талаптарына сәйкес, табиғи монополиялар субъектісі жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей уәкілетті органға бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептер ұсынады; басқа мемлекеттік органға немесе жергілікті атқарушы органға - бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп, сондай-ақ тарифтерді қалыптастыру қағидаларының 328 және 329) тармақтарына сәйкес жыл сайын табиғи монополия субъектісі жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей уәкілетті органның органына алдыңғы күнтізбелік жыл үшін бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті қағаз немесе электронды тасымалдағышта ұсынады. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес 5 және 6-нысандар.

2019 жылға арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

22.04.2020ж.

«Табиғи монополиялар туралы» Заңның 25-бабының 11) тармақшасына сәйкес, алдағы есеп жарияланғаннан кейін, табиғи монополия субъектісі осы баптың 13-тармағында көзделген ақпаратты есеп жарияланғанға дейін 5 күн бұрын орналастырады.

2020 жылдың 1 сәуірінен бастап бекітілген тариф

27.03.2020ж.

ЖШС  «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» (бұдан әрі - Серіктестік) заңнама талаптарына сәйкес, уәкілетті органның тарифтерді 2020 жылғы 20 наурыздағы № 22- ОД және 21- ОД бұйрықтарына сәйкес, 2020 жылдың 01 сәуір күні күшіне енетін Серіктестіктің тарифтерін бекіткенін жайлы хабарлайды. Реттеліп көрсетілетін қызметтер:

- тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау - 620,40 теңге / мың. м3 ҚҚС есебінсіз;

- тауарлық газды магистральдық құбыр арқылы тасымалдау - 547,70 теңге / мың. м3 ҚҚС есебінсіз.

Ішкі тәртіппен бекітілген соңғы тариф:

Жеке тұлғалар - 29 862 теңге / мың м3 ҚҚС есебімен

Заңды тұлғалар - 33 760 теңге / мың. м3 ҚҚС есебімен

2019 жылдың 1 тамызына дейін бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы есептер 

29.07.2019ж.

Табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушыларға және басқа да мүдделі тараптарға ұсынуы туралы, табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есеп беру ережесінің 21-тармағына сәйкес табиғи монополия субъектісі тұтынушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға есеп берілген күннен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында және оның интернет-ресурсында немесе уәкілетті органның агенттіктің интернет-ресурсында жыл сайынғы қызметі туралы есеп беру негіздемелері бар жүруге болатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар) орналастырады.

2019 жылдың 1 тамызына дейін бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы есептер.

24.07.2019ж

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 11) тармағына сәйкес, алдағы есеп жарияланғаннан кейін табиғи монополия субъектісі өзінің интернет-ресурсында есепті шығаруға дейін бес жұмыс күні бұрын орналастырады, ал ол болмаған жағдайда оны уәкілетті органға орналастыруға ұсынады. өзінің интернет-ресурсында осы баптың 13-тармағында көзделген ақпаратты «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС жоғарыда көрсетілген тармаққа сәйкес орналастырады.

2018 жылға бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы есептер

23.04.2019 ж.

Табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушыларға және басқа да мүдделі тараптарға ұсынуы жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есеп беру ережесінің 13) тармағына сәйкес, «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС ақпаратты жариялайды. табиғи монополия субъектісінің 2018 жылға тұтынушыларға және басқа да мүдделі тараптарға реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі қызметі туралы жылдық есеп.

2018 жылға бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы есептер 

27.03.2019ж.

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2) тармағының 17) тармақшасына сәйкес табиғи монополия субъектісі жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей уәкілетті органға бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы, басқа мемлекеттік органға немесе жергілікті атқарушы органға - бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп туралы есептер ұсынуға міндетті.  

 Сондай-ақ, табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті жіберу ережесінің 2-тармағы 4-тармағына сәйкес, табиғи монополия субъектісі ағымдағы жылдың 1 мамырына дейін уәкілетті органның бөліміне бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп ұсынады. алдыңғы күнтізбелік жыл үшін реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) әрбір түріне қатысты реттелетін тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) және тарифтік сметаларының шекті деңгейін бекіту қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша. Табиғи монополияларды (бұдан әрі электрондық қызметтер (тауарлар, жұмыстар) - ереже саны 213-

ОД), Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 17 шілдедегі № 213-ОД бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8625 тіркелген және реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) және тарифтік сметаларды бекіту ережелеріне 2-қосымша Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 19 шілдедегі № 215-НҚ бұйрығымен бекітілген табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлары, жұмыстары)(бұдан әрі - № 215-ОД ережелері), Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8642 тіркелген және сол уақытта оны өзінің интернет-ресурсында орналастырған немесе уәкілетті органның органына тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті бөлімнің интернет-ресурсында орналастыру қажеттілігі туралы үндеу жолданған. уәкілетті орган.

bottom of page