top of page
Тарифтер мен қызметтер

Газбен жабдықтау тарифтері  ТМРБҚК және ТҚ келісілуде.

Көліктердің келуіне арналған арка орнатудың шығындар сметасы

Төлем әдістері

Төлем әдістері, компания туралы мәліметтер, сондай-ақ төлем қабылдау пункттерінің мекен-жайы туралы ақпарат кейінірек орналастырылады.

Түбіртектер

Деректерді жинау, есепке алу және беру мерзімі:

● Қадағалаушылар ай сайын 20-ден 25-ке дейін газ есептегіштерден көрсеткіштер алады.

● Контролерлер көрсетілген қызмет абоненттеріне айдың 25-і мен 5-і аралығында қолхаттар береді.

● Көрсетілген коммуналдық қызмет үшін төлем мерзімі -  есептелгеннен кейінгі айдың 15-не дейін.

bottom of page