top of page

16.08.2022г.

                                                                                   ХАБАРЛАНДЫРУ

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2022 жылдың 27 шілдедегі «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  тауарлық газды магистралдық құбыр жолдар арқылы тасымалдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметіне уақытша өтімдік тарифті бекіту туралы» №74 НҚ  бұйрығына сәйкес   тарифтің төмендегенін хабарлайды. Уақытша өтімдік тарифы 2022 жылдың 1 қыркүйектен бастап 1 жыл мерзімде колданыста болады.

  • жеке тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 32,37 теңге

  • заңды тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 41,70 теңге

 

 

                                                                                   ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» извещает, что в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 74-ОД от 27 июля 2022 года «Об утверждении временного компенсирующего тарифа товариществу с ограниченной ответственностью «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам» будет введен снижающий временный компенсирующий тариф с 1 сентября 2022 года со сроком действия на 1 год, согласно которому конечный тариф для потребителей по группам составит:

  • для физических лиц за 1 м3 с учетом НДС – 32,37 тенге;

  • для юридических лиц за 1 м3 с учетом НДС – 41,70 тенге.

18.07.2022г.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС 2022 жылы 25 шілдеде сағат 15.00-де тұтынушылар және басқа мүдделі тұлғалардың алдында тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне және тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне 2022 жылдың 1 жарты жылдық тарифтық сметаның және инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы есеп беру бойынша тыңдаудың өтетінің хабарлайды.

Ұйымның аты: «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС.

Табиғи монополия субъектісінің орналасқан жері: Алматы қаласы, Тимирязева көшесі, 18А.

Тыңдау өткізілетін орын және уақыт: 2022 жыл 25 шілде, сағат 15.00, Чунджа ауылы, Аль-Фараби 128 көшесі.

Реттелетін қызметтер түрі: тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы және  магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау.

Сонымен қатар, тұтынушылар және басқа мүдделі тұлғалар қоғамдық тыңдауға қашықтықтан ZOOM қосымшасы арқылы қатыса алады.

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС қоғамдық тыңдауға қосылу үшін келесі сілтемеге өту қажет:

https://us06web.zoom.us/j/87056035302?pwd=ektYVzlsdXFmT1pyc1JtZXpDZEt5dz09

Конференция идентификаторы: 870 5603 5302
Кіру коды: 519152

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» сообщает, что 25 июля 2022 года в 15.00 будут проводиться слушания по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ за 1 полугодие 2022 года о деятельности по транспортировке товарного газа по магистральному газопроводу и по газораспределительным системам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Наименование организации: ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА»

Местонахождение субъекта естественной монополии: г. Алматы, ул. Тимирязева 18А;

Дата и место проведения слушаний: 25 июля 2022 года, в 15.00 часов по адресу село Чунджа ул.Аль-Фараби 128.

Вид предоставляемых регулируемых услуг - транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу и по газораспределительным системам для потребителей РК.

Вместе с тем сообщаем, что потребители и иные заинтересованные лица смогут принять участие в публичных слушаниях в режиме онлайн посредством приложения ZOOM.

Ссылка для подключения к публичному слушанию ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» посредством ZOOM: 

https://us06web.zoom.us/j/87056035302?pwd=ektYVzlsdXFmT1pyc1JtZXpDZEt5dz09

Идентификатор конференции: 870 5603 5302
Код доступа: 519152

ХАБАРЛАМА

07.06.2022ж.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2022 жылғы 14 мамырдағы «Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын бекіту туралы» № 172 бұйрығының 1) тармақтың 1) тармақшасына сәйкес,  2022 жылдың 1 шілдесінен 2023 жылдың 30 маусымға дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағалары өскенін хабарлайды. Осылайша, «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС тұтынушылары үшін соңғы тариф 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап:

•           жеке тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 32,50 теңге;

•           заңды тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 41,84 теңге.

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

07.06.2022г.

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» уведомляет о том, что на основании подпункта 1) пункта 1) Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 14 мая 2022 года № 172 «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан», повысились предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

Таким образом, конечный тариф для потребителей ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» с 1 июля 2022 года составит:

•   Бытовым потребителям (физические лица) 32,50 тенге за 1 м3 с НДС;

•   Коммунально-бытовым и промышленным потребителям (юридические лица) 41,84 тенге за 1 м3 с НДС.

Құрметті Шонжы ауылының тұрғындары!

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС науқан жариялайды, тұрғын үйлердің газ желілеріне қосу үшін (тұрмыстық тұтынушылар) 6 ай мерзімге бөліп төлеу шартымен 2022 жылдың наурыз-сәуір айларында өткізеді.

 

Құжаттарды қабылдау және келісім-шарттар жасау Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Чунджа ауылы, Әл-Фараби көшесі, 128 ғимарат мекенжайы бойынша жүзеге асырылады. Келесі құжаттар тізімі болуы керек (түпнұсқалар + көшірмелер):

1. жеке куәлік*;

2. жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама;

3.жылжымайтын мүлікке техникалық төлқұжат;

4.жерге мемлекеттік акт.

 

Міндетті шарттар .

  • Жоғарыда көрсетілген құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелерін әкеліңіз. Әйтпесе, біздің мамандар келісімшарт жасасудан бас тартуға құқылы.

  • Шарт бойынша төлем кестесін ұстаныңыз. Төлем мерзімі кешіктірілсе, кез келген уақытта нысаныңызға газ беруді тоқтатуға құқығымыз бар. Бұл ретте тұтынушы бөліп төлеу негізінде төлеу құқығынан айырылады және шарт бойынша құнын толық (барлық қалдық) төлеуге міндеттенеді.

  • Нысанды газбен қамтамасыз ету туралы (газ құбырының құрылысы аяқталғаннан кейін) біздің мамандарға мұржа мен желдету құбырларының техникалық жағдайын тексеру актісін, орнатылған газ бақылау детекторларының төлқұжатын ұсыну

 

* Ескерту:

Жеке және жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке нотариустар шарт жасасқан күнге тіркеу туралы Куәлікті (талонды) қосымша ұсынады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер шарт жасасқан күнге заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманы (мәліметтерді) қосымша ұсынады.

                                                                  2022 жылдың 1 сәуірінен бастап тарифтердің өзгеруі

 

25.03.2022г.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің №37 НҚ 2022 жылдың 25 наурыздағы «Қазақстан Республикасының тұтынушыларына газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтің тарифін және тарифтік сметасын бекіту туралы» сонымен қатар,  №38 НҚ 2022 жылдың 25 наурыздағы «Тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау жөнiндегi қызметке тарифін мен тарифтік сметасын бекiту туралы»  бұйрықтарына сәйкес 2022 жылдың 1 сәуірінен бастап тарифтердің төмендегенін хабарлайды. Осыған сәйкес тұтынушылар топтары үшін түпкілікті тариф:

•           жеке тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 31,30 теңге

•           заңды тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 40,64 теңге

2021 жылдың 1 тамызы мен 31 тамызы аралығында БӨЛІП ТӨЛЕУ НАУҚАНЫ.

Құрметті Шонжы ауылының тұрғындары,

«АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС (бұдан әрі – Газбен жабдықтау кәсіпорны) 2021 жылдың 1 тамызы мен 31 тамызы аралығында тұрмыстық тұтынушыларды (тұрғын үйлерді) газ желілеріне қосуды  алты айға дейін бөліп төлеу шартымен көздейтін науқан өткізілетіні туралы хабарлайды.

Шарттарды жасасу үшін құжаттарды қабылдау Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Чунджа ауылы, Кинтал Исламов көшесі, 102А ғимараты мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.

Келесі құжаттар тізімі болуы керек (түпнұсқалар + көшірмелер):

1. жеке куәлік;

2. жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама;

3. жылжымайтын мүлікке техникалық төлқұжат;

4. жерге мемлекеттік акт.

Тұтынушылар үшін міндетті шарттар:

Жоғарыда көрсетілген құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелерін әкеліңіз. Әйтпесе, газбен жабдықтау кәсіпорнының маманы шарт жасасудан бас тартуға құқылы. Шарт бойынша төлем кестесін сақтаңыз. Әйтпесе, «Газбен жабдықтау» компаниясы кез келген уақытта төлемді кешіктірген жағдайда сіздің нысаныңызға газ беруді тоқтата алады. Объектіні газбен қамтамасыз ету алдында (құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін) Газбен жабдықтау кәсіпорнының маманына мұржа мен желдету құбырларының техникалық жағдайын тексеру актісін, орнатылған газды бақылау дабылдарының паспортын беру.

Тұрмыстық тұтынушыларға (мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің әкімшілік ғимараттары, сондай-ақ олардың объектісінде коммерциялық қызметті жүзеге асыратын тұтынушылар):

 

Құжаттардың бірінші тармағына сәйкес жеке куәлікпен бірге жеке кәсіпкер немесе жылжымайтын мүлік иесі ретінде тіркелгені туралы куәлікті (талонды) (немесе) заңды тұлғаны (ЖШС) мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ұсынады. шарттың жасалған күні. Газбен жабдықтау компаниясының мамандарымен бөліп төлеудің жеке шарттарын тексеріңіз.

Тұтынушыларға 6 айдағы тарифтік сметалардың орындалуы туралы есеп беру. 2021 жыл

 

21.07.2021ж.

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) тұтынушыларға 2021 ж. 6 ай ішіндегі тарифтік сметалардың орындалуы туралы жылдық есеп беру туралы хабарлайды:

1) ТМС атауы және орналасқан жері - «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС, Алматы қ.,  көш. Тимирязева, 18А ғимараты;

 2) есеп беру күні мен орны - 30.07.2021 ж., сағат 12.00, Шонжы ауылы, көш. Исламова 102А ғимараты. (онлайн трансляция - «zoom» бағдарламасы);

3) көрсетілетін қызметтердің реттелетін түрі - тауарлық газды магистральдық газ құбыры арқылы және Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау.

Тұтынушыларға арналған түпкілікті тарифтің 2021 жылдың 1 тамызынан бастап өзгеруі.

07.07.2021ж.

 «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС Қазақстан Республикасы Энергетика Министрінің 2021 жылғы 3 маусымдағы бұйрығының 1) тармағының 1) тармақшасы негізінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды сату көтерме бағасының 2021 жылдың 1 шілдесінен 2022 жылдың 30 маусымына дейінгі кезеңге өзгергені туралы хабарлайды.

Осылайша, «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ЖШС тұтынушылары үшін түпкілікті тарифы 2021 жылдың 1 тамызынан бастап бекітіледі:

- тұрмыстық тұтынушылар (жеке тұлғалар) үшін 31 785 теңге / мың. м3 ҚҚС есебімен;

- коммуналдық қызметтер мен өнеркәсіптік тұтынушылар (заңды тұлғалар) үшін 41 123 теңге / мың. м3 ҚҚС есебімен.

29.01.2021ж.

 

«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы және магистралдық құбыр жолдары арқылы тасмалдау бойынша реттелетін қызметіне тарифті және тарифтік сметаны бекіту туралы.

  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша 27 қаңтар 2021 жылғы  №11- НҚ сәйкес «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне бір күнтізбелік жылға 2021 жылдың 1 наурызынан бастап  4006,19 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф және тарифтік сметаның бекітілгені туралы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша 27 қаңтар 2021 жылғы  №12- НҚ сәйкес «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды магистралдық құбыр жолдары арқылы тасымалдау бойынша реттелетін қызметіне бір күнтізбелік жылға 2021 жылдың 1 наурызынан бастап  513,77 теңге/мың. м3 ҚҚС-сыз мөлшерде тариф және тарифтік сметаның бекітілгені туралы «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарлайды. «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларға соңғы тарифтің өзгермейтінін ескертеді.

  11.05.2020 ж.

 

 НАУҚАНДЫ ҰЗАРТУ!

  Құрметті Шонжы ауылының тұрғындары. Төтенше жағдайдың тоқтатылуына байланысты «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС 2020 жылдың 12 мамырынан бастап жарнаны бөліп төлеу науқанын қайтадан бастап және оны 2020 жылдың 1 маусымына дейін ұзартатыны жайлы хабарлайды.  

  Құрметпен, «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС

  14.04.2020 ж.

 

НАУҚАНДЫ УАҚЫТША ТОҚТАТУ!

   Құрметті Шонжы ауылының тұрғындары! Карантиннің енгізілуіне және ауыл ішінде қозғалысқа шектеулердің болуына байланысты «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС газ жүйесіне қосылуына бөліп төлеу науқанын 2020 жылдың 15 сәуірінен бастап уақытша тоқтатты. Карантин аяқталғаннан кейін «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС науқанды қайтадан жалғастырады  

    Құрметпен, «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС

 

 

ҰЙҒЫР АУДАНЫНА ГАЗ КЕЛДІ

     4 шілдеде Ұйғыр ауданындағы Шонжы ауылында газды орталықтан газ құбырымен жіберу іске қосылды. Бұл оқиға салтанатты шарамен және көгілдір отты алауды рәсімді тұтандырумен атап өтілді.

     Шараға Алматы облысының әкімі Амандық Баталов, «Алмалы» АБК», Ұйғыр ауданының әкімі Шухрат Нурахунов және газ құбырының құрылысымен және ауданды газдандырумен айналысқан кәсіпорынның - ЖШС«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА»  бас директоры Роман Наханов қатысты.

     Құрылыс басталған сәттен бастап ЖШС«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» шамамен 154 000 метр құбыр тартты, соның ішінде: 10 000 метр – жоғары қысымды құбыр, 46 000 метр 2-санаттағы жоғары қысымды құбырлар, 13 425 метр орташа қысымды құбырлар және 84 275 метр – төмен қысымды құбырлар.

Сонымен қатар, компания автоматты газ тарату станциясын тұрғызды және 23 ШГРП газ реттеуші пунктін орнатты. Ауылды газдандыру толықтай ЖШС«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» қаражаты есебінен жүзеге асырылғанын атап өту қажет. Жалпы алғанда, жобаны іске асыруға компания 6 млрд. астам теңгені жұмсады.

     Амандық Баталов өз сөзінде бұл оқиғаның маңыздылығы ауыл үшін ғана емес, жалпы алғанда бүкіл аудан үшін ерекше екендігін атап өтті.

Ұйғыр ауданын газдандыру Елбасының Жолдауын іске асыру аясында, сондай-ақ, Алматы облысын газдандырудың аймақтық схемасына сәйкес жүзеге асырылады, - деп Алматы облысының әкімі Амандык Баталов айтты.

Шонжы ауылының тұрғындары өз сезімдерін жасырмады, өйткені ауылдары қашан газдандырылатынын ұзақ күтті.

Біз үшін бұл үлкен қуаныш! Енді көмірді қайдан сатып аламын деп бас қатырудың қажеті жоқ, оның үстінде, ауа да таза болады, - Шонжы ауылының тұрғындары қуанышпен бөлісті.

Газ құбырын ресми түрде іске қосу салтанатынан кейін шара қонақтарын ЖШС«АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жайылған дастарханы және ауыл тұрғындары дайындаған мәдени бағдарламасы күтіп тұрды.

7834810828030239791_KOS_4151.JPG
-1040028949045586764_KOS_4290.JPG
-1061384008702593275_KOS_4416.JPG
-895754678507212288_KOS_4652.JPG
-8455814174581103581_KOS_3948.JPG

 НАУҚАНДЫ ҰЗАРТУ!

04.06.2019 ж.

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» (бұдан әрі - Серіктестік) Шонжы тұрғындарын әлеуметтік қолдау аясында 2019 жылдың мамыр айында газдандыру үшін бөліп төлеу  жеңілдік шарасын өткізді. Көптеген тұрғындар бұл акциядан бейхабар болғандықтан, Серіктестік акцияны осы жылдың 30 маусымына дейін ұзартуға шешім қабылдады.

 НАУҚАН!

23.04.2019ж.

   ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» (бұдан әрі - Серіктестік) тұрғындарды тарату желілеріне қосу мәселесін қарастырып, Шонжы ауылының тұрғындарына әлеуметтік қолдау шеңберінде  1 мамыр, «Қазақстан халықтарының бірлігі күні», 7 мамыр, «Қазақстан Қарулы Күштері күні» және 9 мамыр «Жеңіс күні» мерекелеріне арналған айлық акцияны 1 мамырдан 31 мамырға дейін келесі түрінде өткізуді ұйғарды:

- қосылу сомасының 30% (отыз пайыз) мөлшерінде біржолғы алдын ала төлем, ол 105,000 (жүз бес мың) теңгені құрайды;

- қалған сома 6 (алты) айға бөліп төленеді.

    Назар аударыңыз, бұл науқан тек тұтынушы Серіктестіктің шотына белгіленген мөлшерде ақшаны төлеген жағдайда ғана жарамды.

ХАБАРЛАНДЫРУ!

13.03.2019ж.

 

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» 2019 жылдың 12 сәуірінде, сағат 16.00-де өтетін , Алматы облысы, Ұйғыр ауданы,  реттеліп көрсетілетін қызметтерге 2019-2023 жылдарға арналған тарифтердің шекті деңгейлері мен тарифтік сметаларының жобаларын талқылауға арналған қоғамдық тыңдау өткізетіні туралы хабарлайды. Өткізілетін орын: Шонжы ауылы, Раджибаев көшесі 73. Уәкілетті органның мекен-жайы: Абылай хан даңғылы, 74а, тел: 8 (727) 272-58-75 (116, 118) www.kremzk.gov.kz. Компанияның байланыс тел.: 8 (727) 332-40-49 (1104), 8 (707) 376-31-36. www.agch.kz.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

09.10.2018ж.

 

Ақшаны тиімді инвестициялап, нақты пайда тапқысы келетіндерге арналған ақпарат, сатуға арналған бизнес! Бұл мұнай химиясы, газ және фармация саласындағы ірі өндірістік компаниялар. Компаниялар жайлы  және аукцион өткізу шарттары туралы толық ақпаратты осы сайттан таба аласыздар:

www.almalygroup.com

21.08.2018ж.

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖАНЫҢ» ресми сайты іске қосылды

  ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» Алматы облысы Ұйғыр ауданының Шонжы ауылындағы тұрғын үйлерді газдандыруға дайындық жұмыстарын бастады. Қазір компания қажетті құжаттарды - заңды және жеке тұлғалармен газбен жабдықтауға және қосылуға арналған қоғамдық келісімшарттарды дайындауда. ТМРБҚК және PP тарифтерін бекіту жұмыстары жүргізілуде. Аудан әкімдігі бекіткен компанияның жұмысы, бос орындар, тарифтер, келісімшарттар және жеңілдікпен газ құбыларына қосылатын тұлғалардың тізімі туралы барлық ақпараттарды біздің ресми сайтымыздан таба аласыз.

инфо о сайте.jpg
26.06.2018 ж

ЖШС «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» ардагерлерге көмек көрсетті

  Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылының ардагерлер кеңесіне ЖШС "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" компаниясы қайырымдылық көмек көрсетті. Ардагерлер ұйымы мен ауыл ақсақалдарына қолдау көрсетуіне 600 мың теңге қаржы бөлінді. Осылайша, Жеңіс күніне орай 9 ардагер қаржылай көмек алды. Ауданның Ұлы Отан соғысының ең қарт қатысушысы Күрішбек Кожекбаев мереке алдында 5 мамырда өзінің туған күнін атап өтті, ол 107 жасқа толды. Қалған ақсақалдардың жасы 90 жылдық көрсеткіштен асып түсті.

  «Қазір Шонжы ауылында газ инфрақұрылымының құрылысы басталды. Ауыл ішінде орташа және төмен қысымды газ тарату желілерінің құрылысы жүргізілуде. Жақында тұрғын үйлерді газдандыру жұмыстары басталады. Осы жылдың соңына дейін тұрғындар үйлерді газбен жылытуға мүмкіндік алады. Бұған дейін Алматы облысы Ұйғыр ауданының Шарын, Шырын және Бахар елдімекендеріне таратылым желілері -  Шарын автоматтандырылған газ тарату станциясының құрылысы аяқталды », - деп мәлімдеді Роман Наханов,« АЗИЯГАЗ ЧУНЖА »ЖШС бас директоры.

  Бизнестің тағы бір көрінісі - тұрғындар алдындағы әлеуметтік жауапкершілік, жұмыс орындарын құру қажеттілігі ғана емес, сонымен қатар қолайлы өмір сүру жағдайлар  пікірлерін «АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС ұстанады. Сондықтан, компанияның негізгі бағыттарының бірі ауылдың газ инфрақұрылымын құру, тұрғындарды газбен қамтамасыз ету, сонымен қатар қоғамдық өмірге қатысу болды. Шонжы ауылынан басқа, ұйғыр аймағының 700-ден 3 мыңға дейінгі халқы бар тағы 6 ауылға, әлеуметтік нысандарға: балабақшалар, мектептер, денсаулық сақтау мекемелері, мемлекеттік мекемелер газбен қамтамасыз етіледі. Жоспарда - жеке бизнесті газдандыру болып табылады.

ветераны.jpg
Якорь Помощь ветеранам
bottom of page